Stimuleringsfonds

Fan van Zeeland

De stichting Stimuleringsfonds Fan van Zeeland is de begunstigde partij van VVV Zeeland.

Aanvraag subsidie

Het bestuur van de stichting heeft na een inventarisatie van verplichtingen en middelen voorshands besloten geen nieuwe aanvragen meer toe te kennen.
Heeft u vragen, stel ze gerust.