Het bestuur van de stichting heeft na een inventarisatie van verplichtingen en middelen voorshands besloten geen nieuwe aanvragen meer toe te kennen.